Disc-O-Vigne X

Disc-O-Vigne X

Disc-O-Vigne X

Disc-O-Vigne jest agregatem talerzowym specjalnie zaprojektowanym do uprawy winorośli. Jest wyposażony w kompaktową ramę 100×100 mm z zaczepem kat. 1 lub 2.

Maszyny Disc-O-Vigne posiadają  zabezpieczenia sprężynowe Agrisem 3D. Ze względu na fakt że te zabezpieczenia nie mają punktu obrotu, nie wymagają nakładu pracy, zapewniając jednocześnie wyjatkową penetrację gleby nawet w warunkach suchych, a także pracę na jednolitej głębokości na całej szerokości roboczej.

Talerze Mulcher, opcjonalnie dostępne na maszynach Disc-O-Vigne, są dwa razy bardzej skuteczne niż talerze tradycyjne. Zachowują swój agresywny profil przez cały okres użytkowania i pozwalają na zwiększoną penetrację w trudnych warunkach oraz na lepsze podcięcie gleby. 

Model jest dostępny w szerokościach roboczych od 1,00 m do 2,20 m i może być opcjonalne wyposażony w 4 dodatkowe talerze pozwalające na zwiększenie szerokości roboczej o 50 cm.  Maszyna może również posiadać opcjonalnie maksymalnie 3 przednie ostrza w celu spulchnienia śladów kół ciągnika (2 ostrza boczne) lub kół ciągnika szczudłowego (1 ostrze centralne).

Disc-O-Vigne sprawdza się szczególnie przy operacji odchwaszczania miedzy-rzędzia wraz z doskonałym wyrównaniem powierzchni gleby aby ułatwić przejazd ciągnika szczudłowego.